Ba Xing Chong: Iconic Smart Shotgun

From Cyberpunk 2077 Wiki